PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

Registrul agricol

Acte necesare

Acte necesare eliberarii Atestatului de producator si Carnetului de comercializare conform Legii 145/2014 modificata de Legea nr. 87/2016 si Legea 170/2017

 

 • Carte de identitate,
 • Cererea completata,
 • Pentru cei ce vand produse zootehnice si lactate este necesare adeverinta de la medicul veterinar cu efectivul de animale  si adeverinta de bunastare si igiena.

 

Modele Cerere eliberare ATESTAT DE PRODUCATOR si CARNET DE COMERCIALIZARE

vedeti document:

ACTE NECESARE VANZARE TEREN EXTRAVILAN CONFORM

LEGII 17/2014

 

 

 • Cererea pentru vanzare de teren completata;
 • Oferta de vanzare completata;
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Actul de proprietate pe teren ( Titlu de proprietate, Contract de vanzare cumparare, Contract de Donatie, Sentinta Judecatoreasca)
 • Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile;
 • Plan de amplasament si delimitare in zona;
 • Plan de incadrare in zona;
 • Inventar de coordonate;
 • Certificate fiscal eliberat de Primarie;
 • Daca este prin inputernicit trebuie Procura notariala Originala.

 

Scroll to top