PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

Proiecte

Proiecte

inițiate

- amenajare drumuri comunale prin betonare;
- reconstructie poduri rutiere;
- amenajare drumuri comunale secundare prin pietruire, executia de santuri colectoare si de dirijare a apelor pluviale, amplasare tuburi, executia de podete;
- retea locala de apa-canalizare.

  • Modernizarea și dotarea Căminului Cultural, comuna Horodnic de Sus, județul Suceava

 

  • Înființare și dotare GRĂDINIȚĂ cu program prelungit  în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava

 

Potențial

de dezvoltare

 

Creşterea economică a comunei este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii – în special a căilor de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri. Administraţia locală a comunei este preocupată de asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii, de dezvoltarea unei infrastructuri sociale dezvoltate, în concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Strategia administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, serviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor. Sunt necesare investitii pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu apă, canalizare, gaz metan, reabilitare reţea electrică, amenajarea unor centre sociale, lucrări ce ţin de cursurile de apă, dotarea administraţiei publice locale cu maşini şi utilaje necesare gospodăririi comunei, amenajarea unei staţii de alimentare cu carburanţi, dotarea instituţiilor publice cu aparatură şi tehnică modernă de lucru, dezvoltarea unor baze sportive, înfiinţarea unui muzeu al tradiţiilor locale, ş.a.

 
Principala cale de acces în comună esteDN 17 A şi DN 2 E.
 
            Comuna Horodnic de Sus este poziţionată în apropiere de oraşe importante, ceea ce îi sporeşte potenţialul.           
  • Suceava – 40 km; cale de acces DN 17 A- E 85
  • Rădăuţi – 7 km; cale de acces DN 17 A

 


Sursa info: http://www.primariaonline.ro/judet-Suceava/primarie-Horodnic%20de%20Sus/m/2/os/2

 

 

Scroll to top