PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

În această secțiune se publică:

  1. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative
  2. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive
Scroll to top