PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

 

Monitorul oficial local al Comunei Horodnic de Sus


 

Monitorul Oficial Local - conține principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația Primăriei cu cetățenii.
Accesați rubricile pentru informații detaliate.

Această pagină a fost creată conform
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea I, privind Codul administrativ

1. STATUTUL comunei Horodnic de Sus

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Horodnic de Sus

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul comunei Horodnic de Sus

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL al comunei Horodnic de Sus

- Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL comunei Horodnic de Sus

- Dispozițiile emise de Primarul comunei Horodnic de Sus, cu caracter normativ

- Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al comunei Horodnic de Sus

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public

 

 

Scroll to top