PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

Impozite și Taxe

Impozite si taxe - Informații necesare

 

 

Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 este hotărât prin HCL nr. 89/28.12.2018

Data până la care se plătesc taxele și impozitele

Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul / taxa pe teren și impozitul pentru mijloacele de transport se plătesc anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata pentru întregul an până la data de 31 martie se acordă o bonificație de 10%.

Modalități de plată

-la sediul Direcției de taxe și impozite locale.

Înscriere autovehicule, clădiri, terenuri

Documente necesare pentru inscrierea autovehiculelor:

Contract de vanzare-cumparare din strainatate (daca este cazul)

Traducere la contract de vanzare-cumparare (daca este cazul)

Contract de vanzare-cumparare in limba romana sau factura

Carte de identitate emisa de Registrul Auto Roman

Carte de identitate cumparator

 

  Documente necesare pentru inscrierea cladirilor noi:

Autorizatie de construire

Certificat de urbanism

Plan anexe

Proces verbal de receptie

Extras carte funciara teren

Contract de vanzare cumparare pe teren(act de dobandire)

 

      Documente necesare pentru inscrierea cladirilor si a terenurilor:

Actul de dobandire (contract de vanzare-cumparare,factura,certificat de mostenire,etc)

Extrasul de carte funciara actualizat

 

Impozite si taxe 2018

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 89 privind

stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

anexa la HCL 89 din 28.12.2017

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

 

În atenția dumneavoastră

Plata taxelor online

 

Puteți achita de acum taxele și impozitele online accesând platforma InfoPay. Cei care au modificări față de anii anteriori trebuie să se prezinte la Registrul Agricol pentru a declara noile date.

Chestionar

Chestionar privind identificarea priorităților de dezvoltare ale Comunei Horodnic de Sus în perioada 2021-2027

 

Scroll to top