PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL Horodnic de Sus jud. Suceava

Asistenta sociala

Compartiment asistenţă socială

 

            Misiunea compartimentului de asistenţă socială este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul compartimentului se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:

 • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu;
 • Beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
 • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate;
 • Colaborări cu instituţii publice şi ONG-uri in domeniu;
 • Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:

 • Protecţia copilului şi familiei;
 • Protecţia persoanelor vârstnice;
 • Protecţia persoanelor cu handicap;
 • Protecţia persoanelor fără adăpost;
 • Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;

Dreptul la asistenţa socială

 • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără nici un fel de discriminare.
 • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială;
 • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii;
 • Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Scroll to top